Coșul meu

Cos cumparaturi

Categorii produse

Informare generală

privind privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ale clienților/utilizatorilor/petenților si/sau ale altor persoane fizice

al ADC Blackfire Entertainment SRL 

Versiunea 1/august 2020

 

ADC Blackfire Entertainment SRL cu sediul în București , Str. Daniel Danielopolu, nr 4-6., sectorul 1 înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/40/9027/2014, având CUI RO33441607, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale şi drepturile pe care le aveţi în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare GDPR) şi legislaţia naţională privind protecţia şi securitatea datelor personale, în vigoare.

Asigurarea confidențialității și integrității datelor tale este o prioritate a ADC Blackfire Entertainment SRL și depunem toate demersurile să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu legislația în domeniu aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR).

Terminologie

Te rugăm să parcurgi mai întâi noțiunile următoare:

 • Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal: o autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuţii referitoare la supravegherea respectării legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal. În România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
 • Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”). O persoană fizică este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane. In noțiunea de date cu caracter personal sunt incluse următoarele: numele și prenumele; adresa de domiciliu sau de reședință; adresa de e-mail; numărul de telefon; codul numeric personal (CNP); serviciile medicale accesate ( date sensibile); diagnosticul stabilit (sunt date sensibile); date genetice (sunt date sensibile); date bimoetrice (sunt date sensibile); date de geolocație. Categoriile de date cu caracter personal despre dumneavoastră pe care le prelucrăm sunt enumerate in prezenta Nota .
 • Operator: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singură sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. . Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relația cu dumneavoastră, noi suntem operatorul, iar dumneavoastră sunteți persoana vizată.
 • Persoană împuternicită: orice persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, alta decât angajaţii operatorului. In înțelesul prezentului Regulament sunt persoane împuternicite ADC BLACKFIRE ENTERTAINMENT SRL: administratorul site –ului, serviciile de curierat și serviciile de plăti on line.
 • Persoană vizată: persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. În relația cu noi (operatorul), dumneavoastră sunteți persoana vizată.
 • Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operațiune/set de operațiuni efectuată/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal.
 • Stat terț: un stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European.
 • Terțe persoane - persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau un organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită, care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite, este autorizată să proceseze date cu caracter personal.
 • Consimțământ al persoanei - orice indicație specifică, informată și lipsită de ambiguitate a dorințelor persoanei vizate prin care acesta, printr-o declarație sau printr-o acțiune clară afirmativă, acceptă prelucrarea datelor cu caracter personal care îi privesc .
 • Profilare - orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau anticipa aspecte privind performanța persoanei fizice la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interese, comportament, locație sau deplasări.

 

 1. Categorii de persoanele vizat

Informarea privește  pentru toate persoanele fizice ( persoane vizate)aflate într -un raport comercial  și  nu numai   cu ADC Blackfire Entertainment SRL ( in calitate de operator)  și ale căror date personale ajung să fie prelucrate de către noi, indiferent dacă ești ;

 • clientul nostru,
 • partenerul nostru de afaceri,
 • o persoană care ne contactează pentru diverse scopuri (de exemplu, o cerere care să fie soluționată de noi)
 • un potențial angajat, un colaborator,
 • un utilizator de Internet care accesează website-ul asmodee.ro

 

 1. Categorii de date si Temeiul prelucrării

Nu aveți  o obligație de a ne furniza datele tale cu caracter personal.

Totuși, dacă nu ne oferiți  datele solicitate, ADC Blackfire Entertainment SRL nu va putea, să încheiem un contract cu dvs. , să vindem produsele noastre, să vă permitem acces la toate opțiunile de pe website-ul nostru, să vă răspundem la reclamanții sau solicitări ori să vă trimitem comunicări cu privire la produsele și promoțiile noastre care v-ar putea interesa.

Va prezentăm fiecare situație în care ADC Blackfire Entertainment SRL ar putea folosi datele dvs. cu caracter personal, în funcție de categoria  de persoana vizata in care va încadrați.

 

2.1  Sunteți client sau potențial client al ADC Blackfire Entertainment SRL

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, adresa IP, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul sau preferinţele dvs pentru anumite produse ale  ADC Blackfire Entertainment SRL precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de ADC Blackfire Entertainment SRL iar contul creat va fi șters automat.

Este posibil să folosim datele dvs cu caracter personal pentru:

 

 1. a) pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şisocietatea noastră, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc. Prelucrarea datelor dumneavoastră are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și ADC Blackfire Entertainment SRL, definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor . Furnizarea datelor dvs cu caracter personal este necesară pentru executareaa acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și ADC Blackfire Entertainment SRL
 2. b) pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă ADC Blackfire Entertainment SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop se efectuează în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea ADC Blackfire Entertainment SRL de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi produsele comercializate prin intermediul Site-ului.
 3. c) pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele oferite, prin intermediul Site-ului. Prelucrarea datelor cu caracter personal. are la bază consimțământul dvs, dacă doriți  să-l acordați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la la secțiunea Contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea efecte negative ci doar imposibilitatea dvs. de a lua cunoștință despre oferte , promoțiile si premiile oferite de societatea  noastra .
 4. d) pentru realizarea diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site. : Prelucrarea datelor dvs . are la bază interesul legitim al ADC Blackfire Entertainment SRL de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site.. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea nicio consecință.
 5. e) Comunicarea cu dvs pentru rezolvarea solicitărilor, reclamațiilor, cererilor in calitate de persoana vizata.

Utilizam  datele dvs. pentru a răspunde eventualelor tale solicitări, cerințe, reclamații sau oricăror altor întrebări pe care le veți adresa, si pentru a va exercita drepturile menționate la pct 10..din prezenta Nota de informare. Temeiul prelucrării este  executarea contractului cu dvs. sau, după caz, consimțământul dvs (atunci când ne transmiteți  o solicitare/cerere, sunteți  de acord să prelucrăm numele, prenumele tău, datele tale de contact și alte informații din solicitare pentru va  transmite răspunsul nostru), dar si obligația legala a ADC Blackfire Entertainment SRL

 

2.2. Sunteți vizitator al Site-ului, ADC Blackfire Entertainment SRL

Colectam  datele pe care dvs. le furnizați atunci când navigați pe website –ul nostru: adresa IP; identificatori cookies; alţi identificatori online; identificator unic de dispozitiv (ID universal unic – UUID); data şi ora accesării website-ului; istoricul vizitelor; solicitarea web; data şi ora solicitării/ data și ora accesării website-ului; adresa de IP a dispozitivului de pe care s-a efectuat accesul, tipul de dispozitiv de pe care accesezi website-ul și numele de utilizator folosit la autentificare; informaţii despre evenimentele survenite pe dispozitivul tău (de exemplu, erorile); informaţii cu privire la setările hardware ale dispozitivului tău; informații despre locul în care te afli când accesezi website-ul nostru. Pentru mai multe informații, vedeti Politica de cookies

Folosim datele dvs cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

 1. a) pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de ADC Blackfire Entertainment SRL, prin intermediul Site-ului. Prelucrarea datelor pentru acest scop are la bază consimțământul dvs, dacă alegeți să-l acordati . Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea efecte negative ci doar imposibilitatea dvs. de a lua cunoștință despre oferte , promoțiile si premiile oferite de societatea noastra
 2. b) pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al de ADC Blackfire Entertainment SRL, de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru soluționarea diferitelor întrebări sau reclamații. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu are efecte pentru dvs.
 3. c) Îmbunătăţirea experienţei dvs. pe website-ul nostru, pentru a îmbunătăți website –ul și a vă oferi cea mai buna experiența de cumpărături, dar și pentru a preveni și a detecta frauda împotriva dvs sau a societății noastre și pentru a ne îndeplini obligațiile legale privind protejarea datelor cu caracter personal furnizate de dvs.; pentru  a ține cont de preferințele utilizatorilor din sesiuni de navigare anterioare, pentru a adapta website-ul nostru la dispozitivul pe care îl folosiți, pentru a soluționa problemele pe care le-ați  putea întâmpina la accesare. Temeiul prelucrării este  în cele mai multe cazuri consimțământul dvs. (în cazul în care nu este vorba despre servicii necesare pentru a îți oferi acces la website) sau interesul legitim al ADC Blackfire Entertainment SRL, de a  oferi o experiență plăcută de navigare a website-ului .
 4. d) Gestionarea sistemelor ADC Blackfire Entertainment SRL de comunicații şi IT și protecția acestora.Datele dvs. sunt prelucrate pentru: gestionarea sistemelor de comunicații; gestionarea securităţii IT; realizarea auditurilor de securitate asupra reţelelor IT; protejarea datelor şi a sistemelor împotriva atacurilor şi a altor acte similare în mediul virtual.

În acest caz, temeiul prelucrării este îndeplinirea obligațiilor legale ale ADC Blackfire Entertainment SRL

 

2.3 Faceți  parte din personalul partenerilor noștri de afaceri

Prelucram următoarele date : nume, prenume, funcție/post, angajator, număr de telefon, adresă de e-mail.

Folosim datele  cu caracter personal pentru menținerea relației contractuale cu companiile pe care le reprezentați , pentru a  putea să colaborăm cu compania din care faceți  parte. În acest caz, temeiul prelucrării este  interesul  legitim de a  executa contractele încheiate cu alte companii.

 

2.4. Sunteți  o persoană fizică cu care suntem în relații de afaceri

Prelucram următoarele date, ca de exemplu nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, serie și număr carte identitate, adresa de corespondență,  codul de identificare fiscală, calitatea, calificări profesionale.

 

Utilizam  datele  cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

 1. a) Pentru a putea desfășura relații de afaceri , pentru a putea începe și menține colaborarea cu dvs. Temeiul prelucrări consta in  încheierea / executarea contractului dintre dvs și noi.
 2. b) Comunicarea cu dvs pentru rezolvarea solicitărilor tale.Mai precis, utilizam datele pentru a răspunde eventualelor  solicitări, cerințe, reclamații sau oricăror alte întrebări pe care  le veți adresa în decursul relației contractuale .Temeiul prelucrărilor va fi executarea contractului  sau, după caz, consimțământul dvs (atunci când transmiteți  o solicitare/cerere, si sunteți  de acord să prelucrăm numele, prenumele tău, datele tale de contact și alte informații din solicitare care pot constitui date cu caracter personal pentru a  putea transmite răspunsul nostru).

 

2.5  Sunteți angajatul  unei autorități publice

Prelucram datele dvs cu caracter personal:  numele, prenumele, autoritatea din care faceti parte și semnătura în registrele de control pe care legea ne obligă să le ținem. Dacă primim  o solicitare de informații din partea autorității din care faceți parte,  prelucram: nume, prenume, funcție/post, angajator, adresa e-mail, număr telefon pentru a răspunde cererii .

Folosim datele tale cu caracter personal pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale: răspuns la solicitările unor autorități, ținerea de registre prevăzute de lege etc

 

2.6 Sunteți un aplicant la job-uri

Folosim datele cu caracter personal pentru desfășurarea procesului de recrutare.

Pentru a putea să ne facem o imagine despre profilul dvs., este necesar să prelucrăm datele incluse în CV ul pe care îl  transmiteți: numele, prenumele, datele tale de contact (număr de telefon și adresă de e-mail), experiența  profesională, studiile tale și orice alte informații alegi să introduci în CV-ul tău și alte documente pe care le-am putea solicita. In cadrul interviului vom prelucra date cu caracter personal: preferințele profesionale, detalii cu privire la experiența și studiile tale care nu sunt incluse în CV, așteptările dvs în privința remunerației.

Putem solicita documente suplimentare: foi matricole, diplome, avize, autorizații, calificări profesionale etc., care vor conține, și ele, date cu caracter personal.

Ne întemeiem prelucrările datelor  pe procese prealabile in vederea  încheierii contractului de muncă.

 

2.7 Sunteți  un vizitator al sediului

Folosim datele tale cu caracter personal pentru a asigura securitatea persoanelor și a obiectelor.

În unele dintre incintele noastre avem instalate camere de supraveghere video (CCTV), pentru a asigura securitatea angajaților noștri, a altor persoane din acele încăperi și a bunurilor noastre. Prelucram imagini (înregistrări video) . Indicam locurile unde se află aceste camere prin pictograme, conform legii. La recepție  prelucram datele  cu caracter personal incluse într-un act de identitate valabil, cu excepția codului numeric personal.

 Prelucram datelor tale în acest scop  pe interesul nostru legitim de asigurare a securității persoanelor și a obiectelor din incintele noastre.

 

2.8 Va aflați  în oricare dintre situațiile de mai sus sau în alte situații

 ADC Blackfire Entertainment SRL prelucrează  datele dvs si  pentru următoarele scopuri:

 

 1. a) Răspuns la solicitările autorităților/ instituțiilor sau prelucrarea datelor în alte cazuri în care legea ne obligă.

Uneori legea ne obligă sa comunicam datele către anumite autorități, sa stocam datele tale pe o anumită perioadă. În acest caz, temeiul prelucrării va fi îndeplinirea unei obligații legale.

 1. b) Realizarea unor tranzacții. Este posibil să divulgăm datele către potențiali achizitori sau consultanți ai acestora ori autorități. În acest caz, prelucrarea va avea loc în temeiul intereselor noastre legitime sau al îndeplinirii unor obligații legale.
 2. c) Apărarea drepturilor și a intereselor noastre sau ale altor persoane.Este posibil să prelucrăm datele tale pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor sau intereselor ADC Blackfire Entertainment SRL sau ale altor persoane înaintea instanțelor de judecată, a executorilor judecătorești, a notarilor publici, a altor autorități publice, , a avocaților. Prelucram datele tale cu caracter personal, după caz, în temeiul îndeplinirii unor obligații legale care ne revin sau al intereselor noastre legitime.

 

2.9 Despre datele terților

Dacă dvs transmiteți date cu caracter personal privitoare la alte persoane (de exemplu, reprezentanții tăi, rudele tale, prietenii tăi etc.), va rugăm să i informați in prealabil  despre scopul, motivul (temeiul: executarea contractului pe care l-ai încheiat cu ei, consimțământul lor etc.) și că i-ați îndrumat spre această informare cu privire la modul în care ADC Blackfire Entertainment SRL prelucrează date cu caracter personal

 

 1. Scopul prelucrarii

In concret, ADC Blackfire Entertainment SRL prelucrează datele dvs. cu caracter personal ale pentru

 • Îndeplinirea obiectului de activitate al societății, respectiv comerț online cu produse.
 • Furnizarea datelor necesare asigurării exactității  conținutului documentelor întocmite în exercitarea activității societății noastre. Corectitudinea si furnizarea exacta a acestor date  constituie totodată și o obligație a clientului.
 • Informarea utilizatorilor privind situația contului lor pe site-ul asmodee.ro.
 • Informarea utilizatorilor privind statusul (situația) comenzilor efectuate.
 • Activități comerciale, de promovare a produselor, de marketing, de publicitate - oferte, promoții, mesaje publicitare, media, trimiterea de newslettere, cupoane cadou, felicitări sau alte mesaje speciale.
 • Activități legate de comerțul online și de expedierea produselor achiziționate online, inclusiv facturare produse achiziționate, trimiterea produselor prin firmele de curierat etc..

 

 1. Sursa datelor

Colectam direct de la tine datele personale furnizate în urma interacțiunilor cu tine, în funcție de categoria din care faci parte, astfel cum aceasta este prevăzută la punctul 2 de mai sus.

 

 1. Destinatarii datelor dvs. cu caracter personal. Cui vom divulga datele

ADC Blackfire Entertainment SRL limitează accesul la datele tale cu caracter personal.

Cu toate acestea în anumite cazuri este posibil să divulgăm datele dvs. cu caracter personal  către:

 • parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină ADC Blackfire Entertainment SRL în desfășurarea activității sale si care acționează ca persoane împuternicite în diverse domenii (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT, administratorilor  Site-ului pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui, furnizorului de servicii de plată online). În aceste cazuri depunem toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura că destinatarii datelor dvs. – persoane împuternicite - prelucrează în condiții de securitate și confidențialitate, în conformitate cu scopul pentru care le-am transmis, doar pe baza instrucțiunilor noastre  și cu respectarea drepturilor tale.
 • autoritățile publice, instanțe, autorități, avocați În aceste cazuri, vom divulga datele pentru motive legitime legate de activitatea noastră, cum ar fi arhivarea și păstrarea în siguranță a documentelor noastre, constatarea, apărarea și exercitarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale unei alte persoane sau in virtutea unei obligații legale

 

 1. Transferul datele dvs. cu caracter personal  către state terțe sau organizații internaționale

 

ADC Blackfire Entertainment SRL nu transferă și nu intenționează să transfere datele dvs. cu caracter personal către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale. Dacă va fi necesar să transferăm datele dvs. în afara României, către una dintre aceste destinații, va  vom informa în prealabil .

 

 1. Cât timp vom păstra datele tale

Vom stoca datele tale în conformitate cu politica noastră de stocare a datelor cu caracter personal, care atribuie o perioadă de stocare în funcție de scopul prelucrării și categoria de date prelucrate.

Perioadele respective sunt bazate pe, obligațiile legale de stocare a unor anumite date, termenele de prescripție aplicabile, practicile recomandate în materie și scopurile activității noastre.

Totodată colectăm și stocăm datele cu caracter personale pe care dvs. le furnizați cat timp aveți cont pe website –ul nostru , sau pe durata de timp necesară să vă furnizam produsul achiziționat. In baza unei obligații  legale sau pentru soluționarea unor eventuale litigii, este posibil sa păstram anumite date cu caracter personal o perioada de 10 ani, respectiv 3 ani, după ce va închideți contul sau după încetarea perioadei de timp necesara pentru livrarea produsului achiziționat. In acest sens va solicitam sa parcurgeți Politica de confidențialitate si Politica de cookies

 

 1. Consecințele dacă nu ne furnizați datele

Nu aveți  o obligație de a ne furniza datele tale cu caracter personal.

Totuși, dacă nu ne oferiți  datele solicitate, ADC Blackfire Entertainment SRL nu va putea, să încheie un contract cu dvs. , să vândă produsele, să vă permită acces la toate opțiunile de pe website, să vă răspundă la reclamanții sau solicitări ori să vă trimită comunicări cu privire la produsele și promoțiile care v-ar putea interesa.

 

 1. Inexistența unui proces decizional automatizat

ADC BLACKFIRE ENTERTAINMENT SRL nu ia decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dvs. sau care să va afecteze într-o măsură semnificativă.

ADC BLACKFIRE ENTERTAINMENT SRL nu deține și nu utilizează procese decizionale automatizate, incluzând crearea de profiluri așa cum este prevăzut la art. 22 din Regulamentul (UE) 2016/679.

 1. Drepturile dvs și cum puteți să le exercitați

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE nr.679/2016, dvs., în calitate de persoana  vizata , aveți  următoarele drepturi:

 • dreptul de acces, adică dreptul de a obține din partea ADC BLACKFIRE ENTERTAINMENT SRL, la cerere, o confirmare dacă se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, acces la datele respective și la informații despre prelucrare;
 • dreptul de a solicita rectificareadatelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor incomplete;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, caz în care Datele NU vor mai putea fi prelucrate, cu excepția stocării, decât cu consimțământul Dvs. sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important;
 • dreptul la ștergerea datelorcu caracter personal care va privesc („dreptul de a fi uitat”) daca Datele au fost prelucrate ilegal sau datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • dreptul de portabilitate a dateloradică de a primi datele cu caracter personal furnizate, structurat, într-un format care poate fi citit automat, inclusiv posibilitatea ca datele să fie transferate unui alt operator, în cazurile in care prelucrarea se bazează pe consimțământul Dvs. sau pe un contract sau prelucrarea este efectuata prin mijloace automate;
 • dreptul de a depune plângerela Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de a va opune prelucrării , datorita situației particulare în care va aflați, prelucrării Datelor în temeiul intereselor legitime urmărite de noi sau de un terț și dreptul de a va opune în in orice moment prelucrării Datelor în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri pe temeiul sau în scopul menționat.

Va puteți exercita oricare dintre aceste drepturi prin completarea unei cereri (va sta la dispoziție în acest sens, un Formular cereri persoane vizate, în secțiunea GDPR) și expedierea acesteia:

 1. prin email la adresa gdpr@blackfire.ro
 2. prin posta sau curier la adresa București , Str. Daniel Danielopolu, nr 4-6., sectorul 1 – cu mențiunea în atenția Responsabilului cu protecția datelor.Pentru a consulta in detaliu felul in care Asmodee prelucreaza datele cu caracter personal sau pentru a va exercita drepturile consacrate de GDPR, va rugam sa accesati urmatoarele link-uri:

 1. Politica globala Asmodee
 2. Nota de informare – parteneri contractuali
 3. Nota de informare – clienti
 4. Nota de informare – furnizori Asmodee
 5. Formulare pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate